Końskie Fotograf Kielce

Końskie

W miejscowości Końskie znajduje się klasycystyczny zespół parkowo-pałacowy zbudowany w latach 40. XVIII w. a następnie kilkukrotnie przebudowywany. Został zdewastowany w trakcie okupacji niemieckiej.

W skład zespołu parkowo-pałacowego wchodzą:
-pawilony i skrzydła pałacowe
-Świątynia Grecka
-Oranżeria Egipska
-Glorieta
-Altana
-pozostałości muru z basztami i Domkiem Wnuczętów
-neogotycka kapliczka odbudowana w 2006 r.
-pomniki przyrody

Polish
Mariańskie Porzecze, fotograf Kielce

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu

Około 50 km od Warszawy, w niewielkiej wsi Mariańskie Porzecze (parafia Goźlin), w 1699 roku został ufundowany przez Jana Lasockiego kościół i klasztor dla zakonu marianów.
Ten z zewnątrz niepozorny drewniany kościół kryje w sobie zachwycające wnętrze.
W bocznym ołtarzu kościoła Goźlińskiego znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej, czyli Goźlińskiej

Polish
Lubiąż

Opactwo Cystersów w Lubiążu

Cysterski zespół klasztorny w Lubiążu - największe opactwo cysterskie na świecie. Opactwo to nazywane jest arcydziełem śląskiego baroku.
W czasie II wojny światowej Niemcy w klasztorze produkowali rękami więźniów części do rakiet.
Po wojnie Rosjanie zdewastowali klasztor w trakcie rabunku (zniszczyli trumny Piastów śląskich i sprofanowali mumie).
Od 1989 prowadzone są prace renowacyjne lubiąskiego zespołu klasztornego - można podziwiać imponującą salę książęcą oraz refektarz klasztorny.
Bilet wstępu kosztuje 15 zł.

Polish

Pages