Brzeźnica

English
Brzeźnica Polska

Brzeźnica

W miejscowości znajduje się barokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w latach 1703-1705. Obok przylega do niego prostokątna wieża, będąca pozostałością wcześniejszej gotyckiej świątyni. Na wieży znajduje się dzwon z 1579 roku. Wewnątrz świątyni znajduje się wyposażenie z późnego baroku i sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Nieopodal jest barokowa plebania z 1676 roku. W Brzeźnicy znajduje się również eklektyczny pałac z II połowy XIX wieku. Jest to budowla piętrowa.

Polish