HDR zdjęcia

Polish
Brzeźnica Polska

Brzeźnica

W miejscowości znajduje się barokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w latach 1703-1705. Obok przylega do niego prostokątna wieża, będąca pozostałością wcześniejszej gotyckiej świątyni. Na wieży znajduje się dzwon z 1579 roku. Wewnątrz świątyni znajduje się wyposażenie z późnego baroku i sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Nieopodal jest barokowa plebania z 1676 roku. W Brzeźnicy znajduje się również eklektyczny pałac z II połowy XIX wieku. Jest to budowla piętrowa.

Polish
Bliżyn Polska

Bliżyn

W miejscowości znajdują się zabytkowy kościół: Św. Ludwika z 1896 r. oraz drewniana kaplica św. Zofii.
Kaplica św. Zofii została zbudowana w 1818 roku jako kaplica dworska. W roku 1888 kaplica zaczęła pełnić funkcję świątyni parafialnej.
W Bliżynie znajduje się pomnik króla Polski Władysława Jagiełło, który nocował w Bliżynie w drodze pod Grunwald (wzmianka o tym wydarzeniu znajduje się w kronikach Długosza).

Polish
Drzonów muzeum wojskowe Polska

Lubuskie muzeum wojskowe

Muzeum posiada ok 3.000 eksponatów z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych.
Wśród licznych eksponatów znajdują się kolekcje: ciężkiej broni i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja sprzętu lotniczego. Kolekcje znajdują się na terenie prawie 4 ha parku oraz w zabytkowym pałacu.

Polish

Pages