Muzeum

Polish
Drzonów muzeum wojskowe Polska

Lubuskie muzeum wojskowe

Muzeum posiada ok 3.000 eksponatów z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych.
Wśród licznych eksponatów znajdują się kolekcje: ciężkiej broni i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja sprzętu lotniczego. Kolekcje znajdują się na terenie prawie 4 ha parku oraz w zabytkowym pałacu.

Polish
Muzeum tortur w Zielonej Górze

Muzeum dawnych tortur w Zielonej Górze

Ekspozycja znajduje się w piwnicy Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Oprócz eksponatów replik narzędzi tortur średniowiecznych i nowożytnych są również grafiki rysownika Roberta Jurgi. Oprócz efektów wizualnych przybliżających zwiedzającemu system wykonywania wyroków i metody tortur są również efekty dźwiękowe: odczytywanie wyroków i jęki skazańców.

Polish