Drzonów

Undefined
Drzonów muzeum wojskowe Polska

Lubuskie muzeum wojskowe

Muzeum posiada ok 3.000 eksponatów z okresu od średniowiecza do czasów współczesnych.
Wśród licznych eksponatów znajdują się kolekcje: ciężkiej broni i ciężkiego sprzętu wojskowego oraz kolekcja sprzętu lotniczego. Kolekcje znajdują się na terenie prawie 4 ha parku oraz w zabytkowym pałacu.

Polish