Architektura

Polish
Złotnik kościół Polska

Złotnik

Jest jesień. W niektórych miejscach liście wszyskie już opadły i zamiast pięknej kolorowej jesieni jest smutno szaro. Dodatkowo ponurość i depresyjność obrazu dodają często pojawiające się mgły. W jeden z takich mglistych, szarych dni wybraliśmy się do Złotnika. Już na wjeździe do wsi zobaczyliśmy pole kukurydzy niezebranej w tkrakcie źniw: oczywiście kukurydza już dawno uschła. Wieś Złotnik tego dnia wydawała się nad wyraz przygnębiająca i pozbawiona kolorów co postanowiliśmy uwiecznić na fotografiach.

Polish
Brzeźnica Polska

Brzeźnica

W miejscowości znajduje się barokowy kościół p.w. św. Marii Magdaleny, wzniesiony w latach 1703-1705. Obok przylega do niego prostokątna wieża, będąca pozostałością wcześniejszej gotyckiej świątyni. Na wieży znajduje się dzwon z 1579 roku. Wewnątrz świątyni znajduje się wyposażenie z późnego baroku i sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Nieopodal jest barokowa plebania z 1676 roku. W Brzeźnicy znajduje się również eklektyczny pałac z II połowy XIX wieku. Jest to budowla piętrowa.

Polish

Pages